Công việc mới

không tìm thấy gì

NỔI BẬT

không tìm thấy gì

NHÀ TUYỂN DỤNG TIÊU BIỂU

KimDaiPhatSteel

0 Công việc Bình Dương

Nội Thất V-Home

0 Công việc Hà Nội

Phúc Hưng Thủ Đô

0 Công việc Hà Nội

GÓI ĐĂNG TIN TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng cơ bản

100K VND

 • Thời hạn: 60 ngày
 • Đăng việc không giới hạn
 • Không có tin tiêu biểu
 • Không được làm mới tin đăng
 • Không được tải CV đính kèm
 • Số ngày hiển thị: 60 ngày
 • Đăng tin với Hình nền
 • Đăng tin với Địa chỉ
 • Đăng tin với Lĩnh vực
 • Đăng tin với Loại hình
 • Xem Bằng cấp cao nhất trong hồ sơ
 • Xem Số năm kinh nghiệm trong hồ sơ

Tuyển dụng tiêu chuẩn

300K VND

 • Thời hạn: 60 ngày
 • Đăng việc không giới hạn
 • Tin tiêu biểu: 5
 • Làm mới: 10 lần
 • Tải CV đính kèm: 1000
 • Số ngày hiển thị: 60 ngày
 • Đăng tin với Hình nền
 • Đăng tin với Địa chỉ
 • Đăng tin với Lĩnh vực
 • Đăng tin với Loại hình
 • Xem Bằng cấp cao nhất trong hồ sơ
 • Xem Số năm kinh nghiệm trong hồ sơ
 • Xem thông tin ứng viên: 1000

Tuyển dụng cao cấp

1.000K VND

 • Thời hạn: 90 ngày
 • Đăng việc không giới hạn
 • Tin tiêu biểu: 10
 • Làm mới không giới hạn
 • Không giới hạn tải CV
 • Số ngày hiển thị: 90 ngày
 • Công ty nổi bật
 • Đăng tin với Hình nền
 • Đăng tin với Địa chỉ
 • Đăng tin với Lĩnh vực
 • Đăng tin với Loại hình
 • Xem Bằng cấp cao nhất trong hồ sơ
 • Xem Số năm kinh nghiệm trong hồ sơ
 • Xem thông tin liên lạc của ứng viên không giới hạn

GÓI ĐĂNG HỒ SƠ TÌM VIỆC

Gói cơ bản

10K VND

 • Thời hạn: 60 ngày
 • Số lần làm mới: 6
 • Số hồ sơ tiêu biểu: 1
 • Số hồ sơ: 1
Thêm thông tin

Gói tiêu chuẩn

20K VND

 • Thời hạn: 60 ngày
 • Số lần làm mới: 60
 • Số hồ sơ tiêu biểu: 3
 • Số hồ sơ: 5
Thêm thông tin

Gói cao cấp

100K VND

 • Thời hạn: 90 ngày
 • Số lần làm mới: 450
 • Số hồ sơ tiêu biểu: 5
 • Số hồ sơ: 10
Thêm thông tin
0
Tất cả công việc
9
Tất cả Hồ sơ tìm việc
30
Tất cả các công ty
2
Tất cả hồ sơ ứng tuyển

THÔNG TIN VIỆC LÀM XÂY DỰNG

CHUYÊN TRANG TUYỂN DỤNG

CỘNG ĐỒNG XÂY DỰNG

 

HỖ TRỢ ĐĂNG TIN

Điện thoại: 0908 828 000