Gói tạo hồ sơ

Gói cơ bản

10K VND

 • Thời hạn: 60 ngày
 • Số lần làm mới: 6
 • Số hồ sơ tiêu biểu: 1
 • Số hồ sơ: 1
Thêm thông tin

Gói tiêu chuẩn

20K VND

 • Thời hạn: 60 ngày
 • Số lần làm mới: 60
 • Số hồ sơ tiêu biểu: 3
 • Số hồ sơ: 5
Thêm thông tin

Gói cao cấp

100K VND

 • Thời hạn: 90 ngày
 • Số lần làm mới: 450
 • Số hồ sơ tiêu biểu: 5
 • Số hồ sơ: 10
Thêm thông tin

CHUYÊN TRANG TUYỂN DỤNG

CỘNG ĐỒNG XÂY DỰNG

 

HỖ TRỢ ĐĂNG TIN

Điện thoại: 0908 828 000