Điều khoản sử dụng

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG CHUYÊN TRANG VIỆC LÀM XÂY DỰNG
I. Thỏa thuận sử dụng 

Như đã đề cập ở Chính sách & Quy định chung, đây là chuyên trang được xây dựng để hỗ trợ thành viên của Cộng Đồng Xây Dựng  phục vụ các hoạt động Xây Dựng và Bất Động Sản chuyên nghiệp, điều đó có nghĩa là đây không phải là website chuyên về tuyển dụng để Nhà Tuyển Dụng có thể đăng tin tuyển dụng tất cả mọi lĩnh vực ngành nghề, điều đó có nghĩa là  đây không phải là website mà Người Tìm Việc có thể đăng hồ sơ tìm việc (Resume, CV, Portfolio ….) hoặc bất kỳ thông tin nào ngoài lĩnh vực Xây Dựng và Bất Động Sản. Người sử dụng vui lòng đọc kỹ các Điều khoản & Điều kiện này trước khi truy nhập và sử dụng dịch vụ trên chuyên trang tuyển dụng vieclam.congdongxaydung.vn (Chuyên trang Tuyển dụng) của Cộng Đồng Xây Dựng. Bằng việc sử dụng dịch vụ trên Chuyên trang Tuyển dụng của Cộng Đồng Xây Dựng có nghĩa là Người sử dụng chấp thuận Điều Khoản & Điều Kiện này, Người sử dụng đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định về sử dụng dịch vụ trên Chuyên trang Tuyển dụng. Nếu Người sử dụng có bất kỳ câu hỏi nào về bản thỏa thuận này, vui lòng liên hệ Cộng Đồng Xây Dựng qua email: info@congdongxaydung.vn hoặc đăng tin trên diễn đàn xây dựng congdongxaydung.vn/forums

Trường hợp có mâu thuẫn giữa Điều Khoản của Chuyên trang Tuyển dụng này với các Điều Khoản khác của Cộng Đồng Xây Dựng, Điều Khoản này sẽ được ưu tiên áp dụng.

Chúng tôi (Cộng Đồng Xây Dựng) có thể cập nhật điều khoản này theo thời gian mà không cần báo trước vì các lý do pháp lý hoặc theo quy định hoặc để cho phù hợp với hoạt động của Chuyên trang Tuyển dụng. Mọi thay đổi sẽ được thông báo cho Người sử dụng thông qua địa chỉ e-mail mà Người sử dụng cung cấp khi đăng ký hoặc thông qua một thông báo phù hợp trên Chuyên trang Tuyển dụng.

II. Quyền và trách nhiệm của Người sử dụng

Người sử dụng có trách nhiệm tự cung cấp tất cả phần cứng, phần mềm, số điện thoại hoặc các thiết bị liên lạc khác và/hoặc dịch vụ kết nối tới Internet và truy cập website.

Cộng Đồng Xây Dựng có trách nhiệm trả mọi khoản phí truy cập Internet, phí điện thoại hoặc các khoản phí khác phát sinh trong quá trình kết nối Internet và truy cập website vieclam.congdongxaydung.vn.

Người sử dụng phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính hợp pháp của những thông tin mà Người sử dụng cung cấp cho Cộng Đồng Xây Dựng.

Người sử dụng đồng ý không dùng trang vieclam.congdongxaydung.vn vì bất kỳ những điều dưới đây:

 • Đăng tài liệu vi phạm bất kỳ quy định pháp luật hiện hành nào.

 • Đăng tài liệu theo cách thức có thể xâm phạm đến bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác hay xâm phạm đến sự bảo mật, danh tiếng, hoặc quyền cá nhân của người khác.

 • Đăng bất cứ thông tin tiểu sử hoặc thông tin nào không đầy đủ, giả mạo hoặc không chính xác, không phải là hồ sơ chính xác.

 • Chia sẻ với bên thứ ba bất kỳ thông tin truy cập hay nội dung, dữ liệu giới hạn quyền sử dụng tại vieclam.congdongxaydung.vn.

 • Cố tình gây trở ngại với dịch vụ đối với bất kỳ Người dùng, máy chủ hoặc mạng lưới, bao gồm, không giới hạn, việc thông qua các phương thức chèn virus đến bất kỳ vieclam.congdongxaydung.vn, nạp chồng, “làm ngập”, “gửi thư rác”, “tạo bom mail”, hoặc “tạo sự cố”.

 • Sử dụng dịch vụ vieclam.congdongxaydung.vn cho bất kỳ mục đích trái pháp luật hoặc hoạt động bất hợp pháp nào hoặc có thể tạo ra sự sách nhiễu cho bất kỳ người nào hoặc bao gồm bất kỳ đường dẫn nào đến tài liệu có nội dung xấu theo nhận định của .

 • Gửi thư, email, thực hiện các cuộc gọi, hoặc gửi các bản fax không cần thiết nhằm khuyến khích và/hoặc quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ tới bất kỳ người dùng nào đang sử dụng trang vieclam.congdongxaydung.vn.

III. Quyền và trách nhiệm của vieclam.congdongxaydung.vn

1. Website vieclam.congdongxaydung.vn  là Chuyên trang Tuyển dụng của Cộng Đồng Xây Dựng đóng vai trò là địa chỉ cho các Nhà tuyển dụng đăng tuyển dụng, tìm kiếm và đánh giá Người tìm việc; Người tìm việc đăng Hồ sơ cá nhân, tìm kiếm việc làm, các đơn vị quảng cáo đăng tải quảng cáo thuộc lĩnh vực Xây Dựng và Bất Động Sản

2. Vieclam.congdongxaydung.vn không tham gia vào các giao dịch thực tế giữa các Nhà tuyển dụng và những Người tìm việc. Do đó, vieclam.congdongxaydung.vn không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh giữa Nhà tuyển dụng và Người tìm việc.

3. Vieclam.congdongxaydung.vn cố gắng đảm bảo các tài liệu đăng trên trang vieclam.congdongxaydung.vn được chính xác, uy tín và chất lượng cao, vieclam.congdongxaydung.vn không thực hiện bất kỳ bảo đảm, bảo lãnh nào liên quan đến nội dung đó.

4. Vieclam.congdongxaydung.vn không chịu trách nhiệm trước những lỗi hoặc phát sinh hoặc bất cứ bất tiện nào gây ra cho người sử dụng bởi bên thứ 3 không trực thuộc Cộng Đồng Xây Dựng (nhà cung cấp mạng cho người sử dụng, đường truyền, băng thông phía người sử dụng.v.v.).

5. Cộng Đồng Xây Dựng không thể bảo đảm website vieclam.congdongxaydung.vn sẽ không có thiếu sót, không lỗi, hoặc máy chủ và  website vieclam.congdongxaydung.vn không chứa virus hoặc các cơ chế nguy hại khác; việc truy cập của Người sử dụng vào website vieclam.congdongxaydung.vn thỉnh thoảng có thể bị giới hạn cho việc sửa chữa, bảo trì hoặc giới thiệu nội dung, các tiện ích hoặc dịch vụ mới. Cộng Đồng Xây Dựng sẽ cố gắng nỗ lực phục hồi quyền truy cập và/hoặc dịch vụ hợp lý và sớm nhất có thể.

6. Vi phạm an ninh mạng có thể dẫn đến bị truy cứu trách nhiệm dân sự và/hoặc hình sự. Cộng Đồng Xây Dựng sẽ điều tra các sự cố có thể dính líu đến việc vi phạm và có thể tham gia, và hợp tác với, các cơ quan thi hành án trong việc truy tố Người dùng tham gia các vi phạm này.

7. Cộng Đồng Xây Dựng được quyền bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi giao diện, sự trình bày, thành phần, cấu trúc hoặc chức năng, nội dung của trang web website vieclam.congdongxaydung.vn, cũng như thay đổi quy định nhằm mục đích tối ưu và nâng cấp website mà không cần báo trước.

8. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, webiste website vieclam.congdongxaydung.vn bao gồm các đường dẫn đến các trang web khác hoặc các tài liệu ngoài tầm kiểm soát của Cộng Đồng Xây Dựng. Cộng Đồng Xây Dựng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung hoặc trang web bên ngoài website vieclam.congdongxaydung.vn.

IV. Bồi thường

Người sử dụng đồng ý trả tiền, bồi thường, và không gây hại cho website vieclam.congdongxaydung.vn cùng các bên liên quan website vieclam.congdongxaydung.vn khỏi các trách nhiệm pháp lý, khi khiếu kiện và các phí tổn, kể cả các phí hợp lý cho luật sư, nảy sinh từ sự vi phạm bản Thỏa thuận này, từ chính sách bất kỳ khác, từ việc Người sử dụng sử dụng hay truy cập website vieclam.congdongxaydung.vn hoặc website internet được kết nối đến hoặc từ website vieclam.congdongxaydung.vn, hoặc về việc truyền nội dung bất kỳ trên website vieclam.congdongxaydung.vn.

Cộng Đồng Xây Dựng có thể báo trước cho Người sử dụng trong việc đảm nhận việc biện hộ và kiểm soát bất cứ khiếu kiện hoặc tố tụng nào nếu xét thấy cần thiết. Tuy nhiên, quyền này của vieclam.congdongxaydung.vn sẽ không bị coi là nghĩa vụ.

V. Quyền sở hữu  và các quyền khác

1. Website vieclam.congdongxaydung.vn  và nội dung trực thuộc vieclam.congdongxaydung.vn tài sản của Cộng Đồng Xây Dựng.

2. Cộng Đồng Xây Dựng có toàn quyền cấm, xóa tài khoản hoặc từ chối truy cập của Người dùng vào vieclam.congdongxaydung.vn hoặc bất kỳ phần nào của Chuyên trang Tuyển dụng ngay lập tức và không cần báo trước nếu Cộng Đồng Xây Dựng cho rằng Người dùng đã vi phạm bất cứ điều khoản nào trong bản Quy định này, hoặc việc cấm truy cập xuất phát từ nhận định của Cộng Đồng Xây Dựng, khi Cộng Đồng Xây Dựng cho rằng từ chối đó phù hợp và cần thiết trong thẩm quyền của Cộng Đồng Xây Dựng.

VI. Giới hạn trách nhiệm pháp lý và bảo đảm

Việc truy cập và sử dụng website vieclam.congdongxaydung.vn do Người dùng hoàn toàn tự nguyện và đồng ý rằng Người dùng chịu trách nhiệm về các thông tin Người sử dụng cung cấp trên vieclam.congdongxaydung.vn.

Khi đăng tải các tài liệu, thông tin của Người sử dụng (thông tin, hồ sơ tìm việc, tin tuyển dụng,v.v.) trên vieclam.congdongxaydung.vn nhằm mục đích tuyển dụng hay tìm việc, mặc nhiên Người sử dụng đồng ý rằng các tài liệu, thông tin của Người sử dụng ở chế độ không bảo mật được hiển thị phổ biến để đáp mục đích tuyển dụng/tìm việc, có thể được bên thứ 3 sao chép mà chưa được sự đồng ý của vieclam.congdongxaydung.vn.

vieclam.congdongxaydung.vn không chịu trách nhiệm trước hành vi sao chép, nhân bản, sử dụng các tài liệu, thông tin của Người sử dụng bởi bên thứ 3 dù chưa được sự cho phép của vieclam.congdongxaydung.vn. Người sử dụng lưu ý rằng, chỉ mật khẩu tài khoản của Người sử dụng và những thông tin vieclam.congdongxaydung.vn ghi rõ là bảo mật mới được vieclam.congdongxaydung.vn bảo mật.

Cộng Đồng Xây Dựng không phải là một thành phần tham gia vào bất kỳ giao dịch nào giữa Người dùng và một bên thứ ba.

Trong bất kỳ trường hợp nào, vieclam.congdongxaydung.vn cũng không chịu trách nhiệm pháp lý về Người dùng hoặc bất kỳ người nào cho bất kỳ tổn thất nào, dù là trực tiếp, gián tiếp, bất ngờ, đặc biệt hoặc là hậu quả của sự kiện khác, kể cả thiệt hại trong kinh doanh hoặc lợi nhuận, phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng thông tin của vieclam.congdongxaydung.vn ngay cả khi vieclam.congdongxaydung.vn đã được khuyến cáo về khả năng xảy ra các tổn thất đó.

VII. Thỏa thuận sử dụng bổ sung dành cho Nhà tuyển dụng

Vieclam.congdongxaydung.vn sẽ cấp cho Người sử dụng quyền có giới hạn, có thể chấm dứt, không độc quyền để truy cập và sử dụng website vieclam.congdongxaydung.vn vào công việc kinh doanh nội bộ. Điều này cho phép Người sử dụng xem và tải về một bản sao nội dung vieclam.congdongxaydung.vn hoặc các tài liệu trên trang web vieclam.congdongxaydung.vn chỉ với mục đích sử dụng trực tiếp liên quan đến tìm kiếm và tuyển dụng nhân sự.

1. Để đảm bảo quyền lợi cho Người tìm việc, vieclam.congdongxaydung.vn có quyền yêu cầu Nhà tuyển dụng xác thực một số thông tin.

2. Cộng Đồng Xây Dựng có quyền tạm khóa tài khoản trong trường hợp Nhà tuyển dụng không hợp tác xác thực thông tin theo yêu cầu hoặc bị nghi ngờ vi phạm bất cứ điều khoản nào trong bản Quy định này để đảm bảo quyền lợi cho Người tìm việc và vieclam.congdongxaydung.vn.

3. Để đảm bảo trải nghiệm an toàn và hiệu quả cho tất cả các khách hàng của Cộng Đồng Xây Dựng, vieclam.congdongxaydung.vn có quyền giới hạn lưu lượng dữ liệu (bao gồm việc xem hồ sơ) mà có thể được truy cập bởi hoặc được cung cấp cho Người sử dụng trong bất kỳ khoảng thời gian nhất định. Các giới hạn này có thể được điều chỉnh tuỳ theo điều kiện của vieclam.congdongxaydung.vn theo thời gian.

4. Người sử dụng bị nghiêm cấm sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hồ sơ vieclam.congdongxaydung.vn để bán hoặc quảng bá bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác, theo nhận định của vieclam.congdongxaydung.vn, là không phù hợp với điều khoản này, gây hiểu nhầm hoặc không đầy đủ, hoặc vi phạm quy định pháp luật.

5. Vieclam.congdongxaydung.vn có thể chấm dứt, tạm dừng, cập nhật, thay đổi hoặc bổ sung, theo quyết định riêng của mình, tất cả hoặc một phần của cơ sở dữ liệu hồ sơ vieclam.congdongxaydung.vn vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước.

6. Người sử dụng chịu trách nhiệm bảo mật tài khoản Nhà tuyển dụng của bạn, Hồ sơ cá nhân và mật khẩu của Người sử dụng.

7. Người sử dụng không được phép chia sẻ mật khẩu, thông tin đăng nhập tài khoản, chia sẻ quyền lợi Nhà tuyển dụng được xác thực mất phí (bao gồm việc lọc, xem hồ sơ và đăng tin tuyển dụng) với bất kỳ bên nào khác, cho dù là tạm thời hay lâu dài. Người sử dụng sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý và/hoặc trách nhiệm cá nhân cho tất cả việc sử dụng các thông tin đăng ký, mật khẩu tại trang web vieclam.congdongxaydung.vn của Người sử dụng, bất kể việc sử dụng đó có được Người sử dụng cho phép hay không.

8. Thông tin Nhà tuyển dụng đăng trên vieclam.congdongxaydung.vn không được chứa đựng những nội dung:

 • Thông tin không xác thực, sai lệch, hoặc gây hiểu lầm.
 • Đăng tải công việc không phù hợp với luật pháp hiện hành.
 • Đăng tải những nội dung không liên quan đến việc tuyển dụng nhân sự, những công việc không có thật hoặc vi phạm đạo đức, pháp luật.
 • Yêu cầu người tìm việc phải trả tiền đặt cọc, phí đặt chỗ, phí xử lý thông tin hoặc bất kỳ khoản chi phí tương tự khác, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, và/hoặc yêu cầu người tìm việc mua hàng.
 • Vieclam.congdongxaydung.vn không cho phép tuyển dụng nhiều hơn 1 vị trí công việc trong mỗi tin đăng tuyển.
 • Vieclam.congdongxaydung.vn có quyền loại bỏ bất cứ tài liệu nhà tuyển dụng hoặc nội dung từ bất kỳ trang web vieclam.congdongxaydung.vn mà không phù hợp với bản điều khoản này.

9. Nếu bất cứ lúc nào trong quá trình sử dụng dịch vụ vieclam.congdongxaydung.vn, Người sử dụng trình bày sai sự thật hoặc sử dụng thông tin mạo danh để tuyển dụng trên vieclam.congdongxaydung.vn hoặc vi phạm các điều khoản này, vieclam.congdongxaydung.vn có quyền đơn phương chấm dứt việc sử dụng các dịch vụ của Người sử dụng trên website vieclam.congdongxaydung.vn.

10. Bất cứ trường hợp Người sử dụng vi phạm 1 trong các điều khoản tại bản điều khoản này, Người sử dụng sẽ không được hoàn trả lại khoản thanh toán đã thanh toán (nếu có).

CHUYÊN TRANG TUYỂN DỤNG

CỘNG ĐỒNG XÂY DỰNG

 

HỖ TRỢ ĐĂNG TIN

Điện thoại: 0908 828 000